X

Alli After Dark

BadGes Retired ? ah, masa sih ?

Boleh-boleh saja sebagai seorang Jumper dalam dunia FourSQuare mempercayai kenyataan yang tertera di halaman BadGes pada akun teman atau bahkan…