Gaji ke-13 ? why not ?

10 Juni 2008 ; 14.30 siang…

gaji-13-1.jpg

‘wih, tomben jam mone kantor nu bek penghunine… > ‘biase nto, nak ngantosang gaji ke-13 dumange…

‘ye, kaden nak mare neken ? > ‘nak sube palsuange busan malu apang enggalang nyidang pesu…

‘men, ane tekenanne mepalsu nawang ?’ > ‘ne penting yen batek neken, sing kenken malsuang tandatangan. Disubane pipis pesu mare ye ane ngelahang apang nyemak langsung, tusing dadi ngewakilang…

‘be positip jani kel maan ?’ > ‘keto je dingeh san, anak ane ngurusang sube berangkat ke BPD Kuta, nyemak pipis uli semengan…

‘beh, pantesan be pegawene anteng kanti jam mone nu ngoyong di kantor… > ‘nah maklum na’. buin mani anak makejang merainan Pagerwesi. Apang ade beliange buah lan jaje anggon banten…’

‘men, ane nyemak pis sube teke ne ceritane ?’ > ‘tonden, kwale yen payu medum jani, jeg kanti lime sanje bani keantosang…

‘wake ngadenang mulih be malu, apang nyidang ngempu Putu… > ‘nah sua kemis be…

* * * * *

12 Juni 2008 ; 07.55 pagi

-klingang klingeng ngajak pak atasan-

gaji-13-2.jpg

‘dadi sampun jam amuniki dereng wenten timpale rawuh, Pak ?’ > ‘men biasane ken-ken ?’

‘jam mone biasane anak sampun wenten beberapa ne rawuh. Nanging mulai mekarye ne ya jam 9 wawu efektif’ > ‘yeh saje, De sube nyemak Gaji ke 13 ne ?’

‘Dereng Pak. Sampun kebagiang nggih ? > ‘Sube selasa sore, Pak kanti jam lime ngantosang mare mebagi…

‘men jinah napi manten sane medum ?’ > ‘Gaji ke-13 sekalian Insentip…

Beh sing jeg meliah Pak nerima mangkin ? kaden nak ten mepotong utang BPD yen polih Gaji ke-13 Pak ? > ‘jeg sing merase neked dije De. Meh timpale sing teke kali jani, nu bingung mikirang jumahne kel nganggon gene pipise nto.

‘beh, Pak ade-ade manten ne. Men yen saje ne timpale ten wenten ne rawuh ngantor, sire kel jagi berangkat Rapat ne malih jebos ?’ > ‘Nah, De gen sube berangkat keme wakilang jep. Orahang anak sing ade nyen di kantor. Nu menikmati Gaji ke-13 ne…

‘badah, dadi ben keto Pak ?’

pande

hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sangat biasa, mencoba hadir lewat tulisannya sebagai seorang blogger yang baik

3 thoughts on “Gaji ke-13 ? why not ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.